biće? (ulomak iz Nicolai Hartmann, Prilog zasnivanju ontologije)

Svaka filozofija i svaka pučka slika svijeta ima neko shvaćanje bića. Mnogobrojnost nazora na svijet, ma u čemu inače ležale njihove u prvi mah uočljive razlike, predstavlja ujedno mnogobrojnost shvaćanja bitka. Ako i pretpostavimo da ona u svojoj mnoštvenosti ne pogađaju općenitost “bića kao bića”, ipak se na promašaju može naučiti što ovo općenito nije. … Stoga ovdje treba navesti nekoliko tipičnih shvaćanja bića – ne da bi ih se pridržavalo, nego da bi se, nadmašujući ih, učinilo dohvatljivim ono samo ”bića kao bića”.

1. Najnaivnije shvaćanje razumije biće kao stvar, bitak kao stvarovitost. Ono se lako može pobiti i povlači se već pri najblažim početcima osvješćenja; jer već se organski bitak očito ne iscrpljuje u stvarovitosti, a kamo li duševni ili duhovni. Ali svijest o tome upravo dolazi kasnije, ona predstavlja jedan korak dalje. Stvari naprosto posjeduju najveću uočljivost i nametljivost; naspram njih polje duše i duha izgleda tako neuhvatljivo, lebdeće, bez težine, da se uopće ne doživljava kao biće. Ova opreka leži u biti stvari i ne da se ukinuti. Stoga se shvaćanje o biću kao stvari održava gotovo neosporavano u svakodnevnoj svijesti, da, čak i u pozadini mnogih teorija – i to ne samo materijalističkih. Od njega potječe tek kasnije skovana riječ ”realnost” (uzeta od latinskog res, stvar) koja je ispočetka podrazumijevala mnogo više od same ”stvarovitosti”.

2. Ovome se već kritički protivi shvaćanje o biću kao o onom datom (bitak = datost). Sad se već znade da svijet ne sačinjavaju samo stvari. Već njihovo nastajanje i propadanje probija njihovu prividno zatvorenu frontu bitka. Jer ono je isto tako realno kao i same stvari; ono je isto tako dato. To je gledište staro i javlja se u dva različita oblika koja zrcale njegovu dvostruku ukorijenjenost. Oba sežu povijesno mnogo dalje od prve pojave pojma datosti.

Jedan razumije biće kao ono što je posvjedočeno od osjetila. On stoji u pozadini predsokratike – Parmenid i Heraklit argumentiraju protiv njega -, održava se međutim, sve do u teze kasnog senzualizma (esse = percipi [biti nije drugo do opažati, percipirati]). Drugi shvaća biće kao ono sadašnje [present ujedno znači prisutno i sadašnje]; po njemu je ono prošlo baš tako nebiće kao i ono buduće. To vodi Parmenida do ovjekovječenja bića u ”sada”. Baš kao i pozivanje na osjetilno svjedočanstvo, on daje prednost datome; kao što u sadašnjosti (od kasnijih nazvanoj parousia, pri-sutnost, [presence]) leži isti motiv sebe-pružanja kao i u predočnosti i u predručnosti.

6a010535ce1cf6970c0134805743ae970c-600wi

Nicolai Hartmann (1882.-1950.)

Ovaj se nazor održava sve dok se ne otkrije da nije svo biće dostupno osjetilima i da nije svo prisutno u sadašnjosti. Imade bića skrivenog, koje nam otkriva tek uvid višega reda (noein); ima bića prošloga koje i te kako odlučno progovara u sadašnjosti, i budućeg koje u nju prodire. Postoji povezanost onog što se vremenski razilazi. Time konačno otpada izjednačavanje bitka s datošću.

3. Otkrivši jednom da datost pripada samo određenim karakterima bitka, koji nisu i osnovni, nepogrešivo se upada u drugi ekstrem: dato je uopće samo površina, izvanjsko; istinsko biće je, naprotiv, nutrina tog vanjskog, ono skrovito ne-dato. Tako se sad posve obezvrjeđuje osjetilno – za volju jednog samo višem viđenju dostupnog nadosjetilnog.

Ova misao poprima različite vidove. Ne-dato biće izlaže se kao pratvar, kao svjetski osnov, kao element, kao ”ideja” (nutarnje obličje), kao supstancija. … Sve teorije o ”prividnom i zbiljskom svijetu” – od ideja do Kantovog nauka o stvari po sebi – pokazuju ontologijski isto lice. Od Aristotela naovamo prevladava u njima pojam supstancije.

Ali sve one počinjaju istu pogrešku. Zašto bi zapravo jedino ono nutarnje i skrovito moralo biti biće? Ne pripada li pojavna i data površina također njemu? Da li je razlika pojavnog i nepojavnog uopće neka razlika bitka? Nije li biće kao takvo ravnodušno spram granice datosti? Unaprijed je, naprotiv jasno, da ono dostupno ne bivstvuje manje od onog nedostupnog. Inače bi se ovo, postavši dostupnim, moralo pretvoriti u nebiće.

ulomak iz Nicolai Hartmann, Prilog zasnivanju ontologije, 1976., linkstr. 79.-80., preveo: Marijan Cipra, izvornik: Nicolai Hartmann, Zur Grundlegung der Ontologie (1935)

(ranije na prvom izdanju bloga: biće?)

Jedna misao o “biće? (ulomak iz Nicolai Hartmann, Prilog zasnivanju ontologije)

 1. Mnogima se naklapanje o biću (a osobito o bitku) može se učiniti suviše apstraktno, možda poput neke ne-realne igrarije, ili čak ispraznog mudrovanja s vrlo zemaljskim, suviše ljudskim ciljevima. Većina nas je zadržala početnu antipatiju prema tim pojmovima još s početka četvrtog razreda gimnazije, kad nas se, htjeli mi to ili ne, pokušalo uvesti u filosofiju putem tih preapstraktnih pojmova.

  Ipak, pitanje što je zbilja, a što nije pogađa svakoga. To nije tek neko pitanje na koje dokono nailazimo, to je pitanje koje nam se neizbježno nameće. Uzmimo primjerice zaljubljenost. Je li ona realna? Je li ona ”nešto što jest” – naime neko ”biće”? Kad kažem ”uistinu te volim, moja je ljubav stvarna”, hoću upravo to reći, da je ta ljubav ”nešto što jest”, da nije tek privid koji ”zapravo nije”, odnosno, da je ona neko ”biće”. Dakle, to nije neko dokono filosofirajuće pitanje, to ”je li ta ljubav realna”. Ili npr. neka moja misao, bilo koja – je li ona nešto zbiljsko? Ta apstraktna pitanja u stanovitoj situaciji postanu najkonkretnija pitanja našeg života: npr. da li postupiti po onome što osjećam kao ljubav? Je li taj osjećaj koji me vodi nešto dovoljno ”solidno”, ”čvrsto”, odnosno ”realno”, ”zbiljsko”, dakle nešto na čemu mogu ”temeljiti” svoj život? Ili je možda ”stvarnost” ipak nešto drugo? Ili, npr. postupiti po svome mišljenju, po svome uvjerenju – kolika je realnost toga moga ”mišljenja”, ”uvjerenja”, pa da svoj život zasnivam na tome? Zar ne kažemo često ”to je tek tvoje mišljenje, realnost je nešto drugo”, ili ”on je zaljubljen pa ne vidi realnost, ne vidi stvarni život”. Pitanje ”što je realno?”, odnosno ”što uistinu postoji?”, odnosno ”što jest? (a što pak nije mada se nekako priviđa kao da jest?)” – jedno je te isto pitanje, i nije puka igrarija, nego presudno pitanje koje ne možemo izbjeći. I odgovori na to pitanje vode naš život, postavljali mi sebi ta pitanja eksplicitno (pri filosofiranju) ili uzimali neke gotove odgovore putem tko zna otkud zadobivenih a nepropitanih tuđih mnijenja o tome što je to tako zvana ”realnost” ili ”stvarni život” i slično.

  Hartmann ovdje sabire uobičajena gledišta o tom problemu. Započinje s onim što naziva ”shvaćanje bića kao stvari” (to je ono pod 1.). Na primjeru zaljubljenosti: ako netko shvaća da ono što jest, ono realno može biti jedino nešto nalik nekoj opipljivoj stvari, tad to po pitanjima npr. ljubavi vodi nekim tipičnim krivim shvaćanjima. Recimo, vodi smiješnoj zamisli da je netko ”nečiju” ljubav ukrao. Jer, ako je ljubav bila realna (a jest) onda ona, poput neke stvari, nije mogla tek tako nestati. Jedino je netko mogao odnijeti negdje drugdje, poput neke stvari koju se može uzeti i prisvojiti. Pa je neki lopov ili lopovica odnijela tu stvar koja pripada meni, naime ljubav. Ili, drugi problem u koji se upada zbog istog pogrešnog shvaćanja bića, jest ono poznato: ako je ljubav nestala, to znači da nikad nije ni bila stvarna – ono što je stvarno ”nije potrošno”. Naravno, u korijenu toga je pogrešno shvaćanje da je zbiljsko samo ono što je nepromjenjivo. Čitavu pjesmaricu s Narodnog radija mogli bismo objasniti iz ovih par pogrešnih shvaćanja o tome što je to biće. 🙂 Dakle, to je prva pogreška, najrasprostranjenija i najizdržljivija, biće je ono što je poput neke stvari, nešto što je opipljivo – ako nije ”opipljivo” nije ni zbiljsko, ne postoji uistinu.
  Pod 2. Hartmann sabire neka više reflektirana stajališta. Prvo je: zbilja je ono što se u ovom trenutku pojavaljuje mojim osjetilima i ništa drugo. Dakle, ono što opažam to je realno, sve drugo su tek umišljaji. Ali, naravno, mi opažamo i neke zakonitosti u svome iskustvu, možemo donosti neka predviđanja o budućem iskustvu, o tome što će se tek pojavljivati mojim osjetilima. Pa vidimo da su neka od tih predvianja istinita. Stoga i pravilnosti koje tako domišljamo (npr. prirodni zakoni) također imaju svoju realnost, mada nisu predmet izravnog opažanja osjetila.
  Drugo o čemu Hartmann govori pod 2. jest u zadnje vrijeme vrlo popularno (osobito posredovano zen literaturom) shvaćanje o ”sadašnjem trenutku” kao jedino realnom. Prošlost više nije, budućnost još nije, tek sadašnjost jest. I doista, ima u tome istine. No lako je vidjeti da i prošlost ima svoje djelovanje u sadašnjosti (barem putem pamćenja), da budućnost ima svoje djelovanje u sadašnjosti (barem putem očekivanja). Netko će reći ”to su tek misli o pošlosti i misli o budućnosti, to nije zbilja”, ali zar i misli ne spadaju u ”zbilju”? Zar naše misli nemaju baš nikakav utjecaj na naš život pa da ih tek tako proglasimo nečim što je nezbiljsko?
  Ono o čemu govori pod 3. je, čini mi se, dovoljno jasno. Sljedeća opasnost je, kad se opazi da iza pukih pojava ima još i daljnje zbilje, pasti u shvaćanje da je samo ono ”iza”, ”nad”… zbilja, a ”ovaj svijet” puki privid.
  Još jedna tipična pogreška u razumijevanju ljubavnih odnosa slijedi iz pogrešne ontologije, kako je to Hartmann lijepo objasnio pod 3. A to je ono: ”tek sad vidim tvoje pravo lice”. Do tad je čitavo vrijeme pokazivao lijepo lice, a sad, za trenutak, pokazuje svoju ružnu stranu. Ali to se ne shvaća kao tek ”ružna strana lica”, ne, nego upravo kao ”pravo lice”. Zašto je ono ”pravo”, a ono drugo, lijepo, nije ”pravo” nego neko ”nepravo”? Jer lijepo je češće i više pokazivao, pa zašto ono ne bi bilo shvaćeno kao ”pravo lice”? Zbog greške u ontologiji! 🙂 Zbog onog shvaćanja pod 3.: ”pravo” je ono što je skriveno, što je ”iza”, što se ne vidi lako. Ono što se pojavljuje stalno i najčešće, to je ”puka pojava”, to ”nije zapravo” tako.
  Kriva ontologija, dakle pogrešno shvaćanje ”bića”, znači upravo pogrešno shvaćanje baš svega. 😉

  Sviđa mi se

Komentiraj

Popunite niže tražene podatke ili kliknite na neku od ikona za prijavu:

WordPress.com Logo

Ovaj komentar pišete koristeći vaš WordPress.com račun. Odjava /  Izmijeni )

Twitter picture

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Twitter račun. Odjava /  Izmijeni )

Facebook slika

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Facebook račun. Odjava /  Izmijeni )

Spajanje na %s