što je to red? (ulomci Davida Bohma)

Obično se smatra da pojmovi poput ”red” i ”nered” odnose samo na subjektivne prosudbe, koje potpuno ovise o pojedinačnom ukusu, predrasudama i mnijenjima različitih ljudi. Htio bih predložiti da red nije čisto  subjektivno svojstvo te da, naprotiv, prosudbe koje se tiču reda mogu imati podjednako objektivnu osnovu kao i one koje se tiču primjerice udaljenosti, vremena, mase, ili bilo čega takvoga. Te su prosudbe, kao što ću pokušati podrobnije objasniti, zasnovane na zornom razlučivanju sličnih razlika i različitih sličnosti, što se može priopćiti podjednako dobro kao i druga svojstva za koja se obično priznaje da mogu biti objektivno opisana.

Razmotrimo, na primjer, neku geometrijsku krivulju, koja je, na neki način, očito jedan uređen skup točaka. Da bismo iskazali taj red na točno priopćiv i zorno provjerljiv način, možemo smatrati tu krivulju skupom dužina jednakih duljina. Te su dužine slične po duljini, ali općenito različite po smjeru. Ali postojanje pravilne krivulje (umjesto proizvoljnog niza točaka) očito ovisi o sličnosti tih razlika. Njih oko, naravno, neposredno opaža, čak i kad je naš uobičajeni jezik suviše grub da bi nam dopustio priopćiti točno ono što je oko vidjelo.

Baš zato što ljudi nalaze da ne mogu priopćiti svoje često vrlo iskrene zorove koji se tiču svojstava reda, skloni su pretpostaviti da su ti zorovi čisto privatni i subjektivni. Jasno, nužno je izbjeći takvu tendenciju razvijanjem jezika koji može primjereno opisati svojstva reda. Kao prvi korak ka tome, započnimo razmatranjem nekoliko jednostavnih primjera redova i krivulja.

Najjednostavnija krivulja je pravac. Tu se svaki sljedeći segment razlikuje samo po položaju, a jednakog je smjera.

 

Potom slijedi krug; sljedeći segmenti se razlikuju i u smjeru. Ali kutovi među njima su jednaki, pa su te razlike slične.

 

Ipak, sličnosti koje od-ređuju krug različite su od onih koje od-ređuju pravac. Zapravo je to bitna razlika između tih dviju krivulja. Sljedeća krivulja je spirala. Nju dobijemo kada se sljedeći segment razlikuje u tome što od-ređuje različitu ravninu, pa se krivulja obrće u treću dimenziju. Sličnost tih razlika čini spiralu pravilnom.

Očito, moguće je ići do razlika višega reda, čije sličnosti stvaraju neki niz uređenih krivulja se veće složenosti. Ovdje je važno opaziti da je ”složenost” krivulje zapravo neko svojstvo njenog reda koje je moguće objektivno definirati. Tako je pravac predodređen prvim korakom, pa je to krivulja prvoga reda. Krug je krivulja drugoga reda, predoređena sa svoja prva tri koraka. Može se zamisliti krivulje koje zahtijevaju sve više i više koraka da bi ih se predodredilo. Konačno, doći će se do krivulje koja zahtijeva neki neograničeni broj koraka, što bi se nazvalo ”krivuljama beskonačnoga reda”. Krajnje složene putanje atomskih čestica u ”kaotičnom” gibanju u linu, ili malih čestica dima pri Brownovom gibanju, to bi bili primjeri krivulja beskonačnog reda.

Obično se kaže da se takve čestice gibaju u stanju nazvanom ”nered”. S moga gledišta, ne postoji nešto takvo kao ”nered”, ako je taj pojam mišljen da naznači potpunu odsutnost bilo kakve vrste reda… Red planetarnih gibanja je  očito neki jednostavan… a red Brownovog gibanja neki beskonačan… Ipak, i takvo gibanje ima stanovite statističke pravilnosti ili simetrije koje ne ovise značajno o točnim potankostima putanja. Primjerice, dugoročno i u prosjeku, čestica provede skoro podjednako vrijeme u svakoj dostupnoj jedinici prostora. I ako ima mnoštvo takvih čestica, uvijek su raspodijeljene skoro jednoliko u posudi. Jasno, ta svojstva beskonačnoga reda Brownovog gibanja su podjednako činjenična, priopćiva i provjerljiva koliko i svojstva reda po kojem predmet pada na zemlju ili se planeta giba prostorom. Nijedno od njih nije tek posljedica čisto subjektivnih prosudbi o tome što čini ”red” ili ”nered”.

Doista se pokazuje da je ”nered” puko neprikladan naziv za ono što je zapravo stanovita prilično složena vrsta reda koju je teško potanko opisati. Naš je stvarni zadatak, stoga, ne suditi je li nešto uređeno ili neuređeno… Prije je potrebno opažati i opisati onu vrstu reda koju svaka stvar zapravo ima. Pojam ”nered” nigdje ne služi nekoj korisnoj svrsi i zapravo je uvijek izvor zbrke. Tu zbrku je potrebno ukloniti upotrebom jezika sličnih razlika i različitih sličnosti, koji nam načelno omogućuje opisati red svake stvari, kakva god ona bila. (David Bohm 1968.)


[Treba ozbiljno shvatiti Bohmovo insistiranje na traženju reda opisa primjerenoga svakoj pojedinoj stvari, polazeći od njenih sličnosti, ali i razlika, s onim što već poznajemo. U tom smislu nas ne smije zavesti matematički primjer od kojega polazi.]

Ovdje je važno dodati da red ne valja poistovjetiti s predvidivošću. Predvidivost je takvo svojstvo osobite vrste reda da nekoliko koraka određuje cijeli red (naime, kao kod krivulja niskog stupnja) – ali mogu postojati složene i jedva zamjetne vrste reda koje se u biti ne odnose na predvidivost (npr. dobra umjetnička slika je visoko uređena, pa ipak nam takav red ne dopušta predvidjeti jedan njen dio iz drugoga)… Dakle, red ne ograničavamo na neki pravilan raspored objekata ili oblika na pravcu ili u nizu (npr. kao u koordinatnom sustavu). Dapače, možemo razmatrati mnogo općenitije vrste reda, poput reda rasta nekog živog bića, reda razvoja živih vrsta, reda društva, reda glazbene skladbe, reda slike, reda koji čini značenje priopćenja, itd… (David Bohm 1980.)

[Upravo obrnuto od svakog fizikalizma, koji priznaje za red (“objektivni”) samo ono što je nalik fizikalnom opisu stvari, dok sve ostalo gura u nespoznatljivi nered dojmova i proizvoljnosti (“subjektivni”), pretpostavka o sveobuhvatnom redu otvara se za mogućnost nalaženja reda u svemu, ako smo spremni prigoditi se stvari koju susrećemo.]

U antičko je doba osnovno značenje riječi ”mjera” bilo ”granica” ili ”rub”. U tom smislu se za svaku stvar moglo reći da ima svoju prikladnu mjeru. Na primjer, držalo se da kad ljudsko ponašanje nadiđe sebi primjerene granice (odnosno mjeru) posljedica mora biti neka tragedija (kao što je vrlo snažno prikazano grčkim dramama). Mjera se zapravo smatrala bitnom za razumijevanje dobra. Tako je korijen riječi ”medicina” latinsko mederi, što znači ”liječiti” i izvodi se iz korijena koji znači ”mjera”. To podrazumijeva da je biti zdrav značilo imati sve u pravoj mjeri, u tijelu i umu. Slično se mudrost izjednačavala s umjerenošću (moderation) i smjernošću (modesty) – čiji je zajednički korijen riječi također izveden iz mjere – dajući time naslutiti da je mudar čovjek onaj tko sve drži u pravoj mjeri.

Dakako, mjera može biti određena, no takva određenost općenito ne mora biti u obliku količinskog omjera. Npr. u drami je primjerena mjera ljudskog ponašanja određena kvalitativnim pojmovima a ne brojčanim omjerima. Moderna upotreba riječi ”mjera” nastoji puno više naglasiti njezin količinski ili brojčani vid. No, čak i tu je još uvijek prisutan pojam ruba ili granice, makar u pozadini. Tako je za postaviti neku ljestvicu (npr. duljine) potrebno uspostaviti podjele koje su zapravo granice odnosno rubovi uređenih segmenata. (David Bohm 1980.)

[Mada u stupnjevanju reda polazi od najjednostavnijega, Bohm ne smatra da je priroda doista sastavljena usložnjavanjem  jednostavnih građevnih elemenata. Obrnuto, vjeruje da je ona prije nalik “redu neograničenog stupnja”, iz kojega mi aproksimacijama u povoljnim slučajevima možemo dospjeti do nekih jednostavnijih stupnjeva reda.]

Klasična fizika podrazumijeva stanoviti osnovni opisni red i mjeru. Moglo bi se reći da ih obilježava upotreba Kartezijevih koordinata i poimanje reda vremena kao sveopćeg i apsolutnog, neovisnog o prostoru. To dalje podrazumijeva bezuvjetnu narav onog što bi se moglo nazvati euklidskim redom i mjerom (naime, onim koji je obilježje euklidske geometrije). Uz taj red i tu mjeru, moguće su stanovite strukture. One su u biti zasnovane na kvazi-čvrstom tijelu, koga se smatra sastavnim elementom. Općenito je obilježje klasične strukture upravo raščlanjivost svega na odvojene dijelove, koji su bilo mala, kvazi-čvrsta tijela, bilo njihove krajnje idealizacije, neprotežne točke. Smatra se da ti dijelovi međudjeluju (kao kod stroja).

Tada fizikalne zakonitosti izražavaju razlog ili ratio gibanja svih dijelova, u smislu da zakon dovodi u odnos gibanje svakog pojedinog dijela s rasporedom svih drugih dijelova… Otkrićem Brownova gibanja, dobili smo pojave za koje je na prvi pogled izgledalo da dovode u pitanje cijelu klasičnu shemu reda i mjere, jer su otkrivena gibanja bila ono što bismo ovdje nazvali ”redom neograničenog stupnja”, a ne predodređenog s nekoliko koraka (npr. početnim položajima i brzinama). Ipak, to se objasnilo pretpostavivši da kad god imamo Brownovo gibanje, to je uslijed vrlo složenih utjecaja manjih čestica ili slučajno kolebajućih polja. Dalje se pretpostavljalo da bi, ako bismo uračunali te dodatne čestice i polja, ukupna zakonitost bila deterministička. Na taj su se način klasični pojmovi reda i mjere mogli uskladiti tako da budu prilagođeni Brownovom gibanju, za koje je, barem na površini, izgledalo da zahtjeva opis pomoću nekog sasvim različitog reda i mjere.

Ipak, mogućnost takve prilagodbe očito ovisi o jednoj pretpostavci. Zapravo, čak i ako uspijemo slijediti neke vrste Brownova gibanja (npr. čestica dima) natrag do utjecaja manjih čestica (atoma), to ne dokazuje da su zakonitosti naposljetku klasične, determinističke vrste – jer uvijek je moguće pretpostaviti da sva gibanja od samoga početka valja opisivati kao u osnovi Brownova (tako da bi naizgled neprekinute putanje većih objekata, poput planeta, bile samo aproksimacije zapravo brownovskog tipa staze). Doista su matematičari (osobito Wiener) i implicitno i eksplicitno radili pomoću Brownova gibanja kao osnovnog opisa (a ne objašnjenog kao posljedice utjecaja finijih čestica). Takva bi jedna ideja uistinu uvela novu vrstu reda i mjere. To bi, ako bi se ozbiljno provelo, uključivalo promjenu mogućih struktura koja bi možda bila velika kao ona koju je podrazumijevala promjena od ptolomejevskih epicikli ka newtonovskim jednadžbama gibanja. (David Bohm 1980.)

[Taj temeljni red neograničenog stupnja Bohm je nazvao holomovement (vidi implicitni red i svekret? (ulomak iz David Bohm, Wholeness and Implicate Order)).]

Literatura:

  1. David Bohm, On Creativity, London 2008., str. 8.-11., preveo: ja, članak izvorno objavljen 1968.
  2. David Bohm, Wholeness and Implicate Order, New York 1999., str. 118., 115.,121.-122. preveo: ja, izvornik 1980.

(na prvom izdanju bloga: red?)

Komentiraj

Popunite niže tražene podatke ili kliknite na neku od ikona za prijavu:

WordPress.com Logo

Ovaj komentar pišete koristeći vaš WordPress.com račun. Odjava /  Izmijeni )

Twitter picture

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Twitter račun. Odjava /  Izmijeni )

Facebook slika

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Facebook račun. Odjava /  Izmijeni )

Spajanje na %s