telepatija? (ulomak iz Rupert Sheldrake, Telepathy in Connection with Telephone Calls, Text Messages and Emails)

Mnogi ljudi imaju iskustva koja im izgledaju kao telepatska. Čini se da je osobito čest slučaj da neposredno prije nego nas netko nazove na telefon pomislimo na tu osobu. Dežurni skeptik, i izvan nas i u nama, ima spremno objašnjenje: selektivno pamćenje i nepoznavanje teorije vjerojatnosti. Pravi odgovor na tu dvojbu daje empirijska znanost. Istraživanja Ruperta Sheldrakea (koja su dovoljno jednostavna da ih sami možete ponoviti) daju jednoznačan rezultat.

Sheldrakeova znanstvena hereza?

Može izgledati posve iracionalno da uopće uzimam u razmatranje jednu znanstvenu hipotezu objavljenu prije 30 godina a koja ni do sada nije prihvaćena. Zasigurno je tako dugo razdoblje više nego dovoljno za njenu provjeru. Pa ipak, način na koji je hipoteza iz prošloga zapisa primljena u znanstvenoj zajednici potiče na sumnju spram te samorazumljivosti. Rupert […]

morfogenetska polja? (ulomci Ruperta Sheldrakea)

Iako je odavno je prošlo vrijeme da ispunim obećanje pa na ovom blogu objavim nešto o Sheldrakeovoj ”hipotezi formativne uzročnosti”, tema se nekako sada nametnula. Radi se o jednoj hipotezi koja nije prihvaćena u biologiji, a na koju se ja volim kladiti. Ona pretpostavlja da je za objašnjenje bioloških fenomena potrebno uvesti jedan činitelj koji […]