(anti)realizam? (otvoreni dijalog)

– Ne, ne radi se o tome da bismo mi antirealisti konkurirali realisti tako da bismo htjeli dati bolju teoriju o tome što realno postoji. Mi postupamo dosljedno kritički: tek u odnosu na nečiju realističku tezu mi ukazujemo na konvencionalne, relativističke, nominalističke, itd. aspekte toga konkretnog znanja.

– Zar to ne bi trebao biti neki real(istič)ni opis onoga što rade antirealisti? 🙂

sloboda odabira i Božje sveznanje? (otvoreni dijalog)

Ognjen: Zna li Bog unaprijed što će čovjek odabrati? Dobriša: Bog je izvan vremena, pa ne možemo govoriti o Njegovom znanju “unaprijed”. S Njegovog se gledišta sve događa istovremeno. Ognjen: Ako Bog postoji izvan vremena, i ako je Njemu sve istodobno, onda s njegovog gledišta za čovjeka ne može biti nikakve slobode odabira. Jer odabir […]