drugdje objavljeni tekstovi

na Filozofskom magazinu (tekst je bio objavljen u siječnju 2017., da bi nestao jednom prilikom zajedno sa cijelim magazinom; kasnija obnova magazina nije vratila taj tekst pa ga evo ovdje u pdf-u):

Postfaktičnost nova i stara

na Heretici:

Čak i ako smatrate da život započinje začećem, pobačaj je u slučaju silovanja moralno opravdan

Zašto demokracija nije loša?

na Peščaniku:

„Bolji život“ kao slutnja raspada Jugoslavije