Europa: između krutog i tekućeg? (ulomak iz Damir Barbarić, Arhipelag)

Čitam trenutno politički aktualnog Aleksandra Dugina, ovdje: https://radiogornjigrad.wordpress.com/2014/03/05/novi-intervju-s-aleksandrom-duginom-kriza-u-ukrajini-izraz-je-oprecnih-geopolitickih-interesa/

Evo ulomka:
”Najjasnije rečeno – ‘treća pozicija’ je apsolutno nemoguća?
Dugin: Nema šanse za to danas. U geopolitici postoji sila kopna i sila mora. Silu kopna danas predstavlja Rusija, a silu mora Washington. Tijekom Drugog svjetskog rata Njemačka je pokušala nametnuti neku treću poziciju. Taj pokušaj temeljio se upravo na političkim pogreškama o kojima sada pričamo. Njemačka je krenula u rat protiv sile mora u vidu Britanskog imperija, a također i protiv sile kopna koju predstavlja Rusija. Berlin se borio protiv glavnih globalnih sila i izgubio je taj rat. Završilo je s potpunim uništenjem Njemačke. Dakle, kada čak ni tadašnja jaka i moćna Njemačka nije bila dostatno jaka da nametne treću poziciju, kako će onda mnogo manje i slabije skupine to učiniti danas? To je nemoguće, to je smiješna iluzija.
– Svatko, dakle, tko danas tvrdi da se bori za nezavisnu “treću poziciju,” u stvarnosti je saveznik Zapada?
Dugin: U većini slučajeva, da.”
Također i: “U geopolitici postoji sila kopna i sila mora. Silu kopna danas predstavlja Rusija, a silu mora Washington. Tijekom Drugog svjetskog rata Njemačka je pokušala nametnuti neku treću poziciju. Taj pokušaj temeljio se upravo na političkim pogreškama o kojima sada pričamo. Njemačka je krenula u rat protiv sile mora u vidu Britanskog imperija, a također i protiv sile kopna koju predstavlja Rusija. Berlin se borio protiv glavnih globalnih sila i izgubio je taj rat. Završilo je s potpunim uništenjem Njemačke. Dakle, kada čak ni tadašnja jaka i moćna Njemačka nije bila dostatno jaka da nametne treću poziciju, kako će onda mnogo manje i slabije skupine to učiniti danas? To je nemoguće, to je smiješna iluzija.” (Aleksandar Dugin 2014., http://radiogornjigrad.wordpress.com/2014/03/05/novi-intervju-s-aleksandrom-duginom-kriza-u-ukrajini-izraz-je-oprecnih-geopolitickih-interesa/)

Ovo ”sila kopna”-”sila mora”, pri čemu je ”sila mora” prvenstveno trgovačka (uz sve što ide s trgovinom: relativizacija lokalnih tradicija, opće ukidanje granica, itd.) a ”sila kopna” konzervativna, ima dugu tradiciju. No, čini se da je ideja Europe, od svog grčkog iskona, išla za nekim ”između” tog dvoga.