eros kao žudnja za upotpunjenjem? (ulomak iz Peter Sloterdijk, Kritika ciničkoga uma)

U platonizmu – koji (zajedno s kršćanstvom) ima utjecaja do danas kao najmoćnija zapadna teorija ljubavi – nalazimo također nabačeno pitanje o podrijetlu … podjele spolova pa, budući da Platon to pitanje ne može ili neće naširoko raspravljati, služi se on kraticom. Tamo gdje ne želimo dugočasnih pripovijesti ispomažemo se malim mitom, koji ono bitno […]