kakav sam ja to antikomunist?

Komunizam je: Politička ideologija utemeljena na ukidanju privatnoga vlasništva i na uspostavi zajedničkoga vlasništva nad sredstvima za proizvodnju. Također politički pokret koji obuhvaća ukupnost komunističkih partija, organizacija i skupina u svijetu, odnosno politički sustav totalitarne jednostranačke vlasti. (enciklopedija.hr) Radi se, dakle, o dva značenja. S obzirom na ovo drugo značenje riječi komunizam – „politički sustav […]

dvopreg iz Fedra?

Carl Sagan je 1986. pisao o tada aktualnom neuroznanstvenom modelu “trojednog mozga” kojega je usporedio manje s Freudovim trostrukim modelom psihe a više s Platonovim mitskim opisom duše iz Fedra. Model trojednog mozga slijedi iz studija komparativne neuroanatomije i ponašanja. Ali iskrena introspekcija nije nepoznata u ljudskoj vrsti, pa bismo, ako je taj model ispravan, […]

osovinsko razdoblje? (ulomci B. Hamvasa i K. Jaspersa)

Izgleda da os povijesti leži oko godine 500. prije Krista, u duhovnom procesu koji se dogodio između 800. i 200. [god. pr. Kr.]. Tu leži najdublji rez povijesti. Nastao je čovjek s kakvim živimo do danas. To razdoblje se kratko naziva „osovinskim razdobljem“. U tome su razdoblju sabrane iznimnosti: – u Kini su živjeli Kung-ce […]

ne mogu se jesti tripice i istodobno čisto živjeti? (ulomci Jean-Jacquesa Rousseaua, Béle Hamvasa i Henryja Davida Thoreaua)

Sigurno je da su veliki mesoljupci okrutniji i nasilniji od ostalih ljudi; to se opazilo u svako doba i posvuda. … Svi su divljaci okrutni, a na to ih ne navodi njihova moralnost, ta okrutnost izvire iz njihove hrane. U rat idu kao u lov, i s ljudima postupaju kao s medvjedima.  … Veliki razbojnici […]

originalnost ili univerzalnost? (ulomak iz Béla Hamvas, Scientia sacra)

Tako (Heidegger) na primjer u jednom pismu Karlu Jaspersu sebe napola u šali uspoređuje sa stražarem u muzeju velike filosofije, čija je jedina briga paziti na to da ”zastori na prozorima budu razvučeni i navučeni na ispravan način, da bi malobrojna velika djela predaje za slučajno pridošloga promatrača posjedovala neko donekle pravo osvjetljenje”. A godinu poslije piše Elizabeti Blochmann: ”Što snažnije dospijevam u vlastiti rad, to sigurnije bivam svaki put prinuđen natrag u veliki početak kod Grka. I često se kolebam nije li bitnije odustati od svih vlastitih pokušaja i djelovati jedino na tome da nam taj svijet stane pred oči, ne tek za puko preuzimanje, nego u svojoj pobuđujućoj veličini i obaveznosti.”

inicijacija? (ulomci Platona, B. Hamvasa, P. Sloterdijka i D. Hütwohla)

Sokrat priznaje u Gozbi da mu je sve što zna o erosu prenijela Diotima tijekom inicijacije. Odatle slijedi pikantni nalaz da evropski filozof dušom i tijelom u najodlučnijim stvarima nije vjerovao u argumentaciju nego u inicijaciju. … U porođajnim mukama žena nastupa samo dio muka koje se uspostavljaju onda kad se u tjeskobi svijesti odraslih muškaraca donošenje […]

kako nastaje dvoje? (ulomci Platona, B. Hamvasa, R. Steinera, G. Vlastosa i Ž. Markovića)

Povijesni čovjek vidi u broju samo količinu i zato vjeruje da je dva više od jedan. Arhajski čovjek koji i količinu u broju vidi kao niz kvalitete i ideje zna da je najveći broj Jedan. Dva nije dva puta toliko nego pola toliko. Jedan zapravo i nije broj. Jedan je jednoća, Bitak i apsolut. Prvi […]

svi koji su ikada zbiljski shvatili što je postojanje znali su da je ono igra? (ulomak iz Bela Hamvas, Kršćanstvo)

IV. 37.  …  Igra jest besciljni i slobodni razum čija je težina u njemu samom. Svi koji su ikada zbiljski shvatili što je postojanje, znali su da je ono igra. Vedanta, Čuang-ce, Heraklit, kabala, Böhme, Nietzsche. Igra je djelatnost koja ostaje u sebi i potpuno i bez ostatka iscrpljuje postojanje. (Rad je koruptna igra.) I. 24. U ljudskom se životu […]