Origen: preegzistencija? (ulomak iz Benjamin P. Blosser, Become Like the Angels: Origen’s Doctrine of the Soul)

Neki naturalistički determinizam … za Origena bi značio propast ljudske slobode, jer bi čovjekova sudbina bila predodređena pri rođenju … čime bi moralni život bio lišen smisla. Sadašnje stanje čovjeka, dobro ili loše, može biti samo ishod moralnih izbora, a onda se nejednakosti rođenja mogu opravdati samo slobodnim izborima počinjenim u nekom prethodnom stanju. Preegzistencija […]