dvopreg iz Fedra?

Carl Sagan je 1986. pisao o tada aktualnom neuroznanstvenom modelu “trojednog mozga” kojega je usporedio manje s Freudovim trostrukim modelom psihe a više s Platonovim mitskim opisom duše iz Fedra. Model trojednog mozga slijedi iz studija komparativne neuroanatomije i ponašanja. Ali iskrena introspekcija nije nepoznata u ljudskoj vrsti, pa bismo, ako je taj model ispravan, […]

trojedan mozak? (ulomak iz Carl Sagan, The Dragons of Eden)

Šef Laboratorija za evoluciju mozga i ponašanje Nacionalnog instituta za mentalno zdravlje Paul MacLean je … iz eksperimenata (npr. s vjeveričastim majmunima) razvio zadivljujući model strukture mozga i evolucije koji je nazvao trojednim mozgom (triune brain). “Dužni smo”, kaže, “na sebe i svijet gledati očima tri sasvim različita mentaliteta”, od kojih dva nemaju moć govora. […]