zapovijedati? (ulomak iz Catherine Zuckert, Postmodern Platos)

To da kod Platona filosofi trebaju vladati nije za Nietzschea jedna od funkcija, nego prava funkcija filosofa. Sve ostale su njoj podređene. Pritom je, s obzirom na nepostojanje nekog reda stvari na kojem bi takva vlast počivala, nužna laž o tome. Zapovjednu funkciju filosofije bi, po tome, izražavala i dvoznačnost grčke riječi arche, koja ne znači samo ”princip” (i u smislu logičkog ili etičkog ”načela” i u smislu kosmološkog ili ontološkog ”počela”), nego znači ujedno i ”vlast”. Red nije kosmos, ”red stvari”, nego je zapovijed vladajućega.

postmoderni Platon? (ulomci iz Catherine Zuckert, Postmodern Platos, i Drew Hyland, Questioning Platonism)

Čitat ću paralelno dvije knjige koje se bave ”postmodernim”/”kontinentalnim” (možda bi dobar naziv bio ”europska filosofija”) interpretacijama Platona. Pročitah nedavno jednu knjigu od Drewa Hyllanda koja mi se jako svidjela, pa sam namjeravao krenuti na Questioning  Platonism: continental interpretations of Plato (2004.), koja se bavi Platonom kod Heideggera, Derride, Irrigaray, Cavarero i Gadamera. No, tu mi fali Nietzsche kao rodonačelnik tog “stoljeća koje je bilo protuplatonsko”, pa ću, dakle, paralelno s čitati i Catherine H. Zuckert, Postmodern Platos : Nietzsche, Heidegger, Gadamer, Strauss, Derrida (1996.) Svi smo oboljeli od Nietzschea i samo nas još jedan Platon može spasiti! 😀