svaki anđeo je strašan? (ulomci R. M. Rilkea, K. J. Campbell i H.-G. Gadamera)

Tko bi me, kad bih i vikao, čuo među četama anđela! I sve kad bi me neki privio odjednom na srce, uminuo bih od njegova jačeg opstanka. Jer ljepota nije drugo do početak užasa, početak koji još možemo podnijeti i utoliko mu se divimo što spokojno prezire da nas uništi. Svaki anđeo je strašan. … […]