muzička struktura Platonovih dijaloga? (ulomak iz J. B. Kennedy, Plato’s Forms, Pythagorean Mathematics, and Stichometry)

Prije nešto više od tri godine jedno je otkriće vezano uz Platonove dijaloge dospjelo u masovne medije, npr. u Guardian (https://www.theguardian.com/world/2010/jun/29/plato-mathematical-musical-code) i Večernji list (https://www.vecernji.hr/vijesti/profesor-iz-manchestera-nasao-kljuc-za-tajni-platonov-kod-161427 – novinar VL je nažalost bio pobrkao tekst priopćenja sveučilišta i neke općenite ”izreke” koje kruže po internetu kao Platonove, a bile su navedene ispod priopćenja). Radi se o otkriću Jaya Kennedyja sa sveučilišta u Manchesteru da je Platon brojao riječi svojih dijaloga (to se naziva ”stihometrija”), i pritom primjenjivao jedan matematički obrazac vezan uz pitagorejsko shvaćanje muzika, a koji je su-određivao sadržaj pojedinih dijelova dijaloga. Evo nekoliko dijelova članka u kojem je otkriće objavljeno.