parezija? (ulomak iz Jadranka Brnčić, Foucault o pareziji i parezija u kršćanstvu)

U novom broju Holona (http://hdi.hr/wp-content/uploads/sites/171/2014/12/Holon-422014.pdf) posvećenom Michelu Foucaultu Jadranka Brnčić analizira njegovo razumijevanje jedne antičke govorne prakse, ”parezije”, kao osobitog vida govorenja istine u kojoj su za istinu istodobno i podjednako važni i sadržaj iskaza i govornik (u konkretnosti govorne situacije).