znanstvena paradigma? (ulomak iz Jasmina Lelas, Teorije razvoja znanosti)

Nasuprot uobičajenom mnijenju: ”činjenice koje opaža znanost su dane, u pitanju može biti samo njihova interpretacija” Kuhn želi naglasiti da sama ”činjenica” onako kako je opažena već u sebi nosi stanoviti ”pogled”, određeno ”gledište”. To gledište je povijesno uvjetovano, edukacijom i životom znanstvenika u kontekstu određene ”znanstvene zajednice”.