mudrost polisa? (ulomak iz Žan-Pjer Vernan, Poreklo grčke misli)

”Filosofija po svojoj izvornoj biti takva da zahtijeva da se razvije prije svega grčki duh, i samo to”, kaže Heidegger. Jean-Pierre Vernant opisuje kontekst rađanja toga duha kao jednu mudrost polisa razvijenog oko agore, mudrost koja nastupa kao nastojanje za cjelinom raznolikosti, jedinstvom mnoštva, a što se kao problem pojavilo svrgavanjem dotadašnjeg poimanja i prakse vladavine kralja kao vrhovnog božanskog suverena. Time arché prestaje biti vlast jednoga, ili nekog roda, te postaje načelo usklađivanja razno-rodnog. Procedura uspostavljanja takvoga arché, i na političkom i na intelektualnom polju, sad u prvi plan dovodi govor (logos), a ne više fizičku ili magijsku moć.

(klikni na naslov)