motriti misli? (ulomak iz J. Krišnamurti, Duh i sloboda)

Da bi sebe slijedio, da bi vidio kako njegova misao djeluje, čovjek mora biti izuzetno budan, tako da, kako biva sve više i više budan za zaplete svog vlastitog mišljenja kao i reakcija i osjećaja, javlja se sve veća svjesnost, ne samo o sebi već i o drugome sa kime je u određenom odnosu. Poznavati […]