Galileov kršćanski platonizam? (ulomak iz Jürgen Mittelstrass, Platonizam nove znanosti)

Renesansni platonički uspon ka umu Boga i silazak natrag ka osjetilnosti u novovjekovnim je prirodnim znanostima zamijenila tehnološka volja za moći, koju idea-lni karakter prirodnih zakona ne začuđuje, sve dok ”sve funkcionira”. Prirodoznanstvenik kao posrednik između izvanvremenskog matematičkog bitka i vremenitog osjetilno opazivog bivanja: dok je to iskustvo nastavilo pokretati ”velike fizičare”, većinsko mnijenje u fizici bez metafizike vidi prije svega nove tehnološke mogućnosti.