lenjinizam? (ulomak iz Gary Saul Morson, Leninthink)

Trideset godina od slobodarskog Događaja pada komunističkih režima u Srednjoj i Istočnoj Europi anti-komunizam nije onako samorazumljiva pozicija uljuđenog građanina kako bi trebao biti (i kako je to npr. anti-fašizam). Stoga još jedan pogled na Lenjina i lenjinizam/staljinizam.