bogovi ili ideje? (ulomak iz Leo Strauss, On Plato’s Euthyphron)

Straussova interpretacija iznosi na vidjelo u samome dijalogu “Eutifron” neizrečene središnje Platonove teološke odluke.

Oglasi