mímesis kao anámnesis? (ulomak iz Donatella Di Cesare, Gadamer)

Stvari su za Platona kopija originala-ideje, a prikaz stvari (npr. slika) je po tome tek ontološki treće-razredan, kopija kopije. No, u umjetnosti, prikaz je jedini način da ono originalno (koje nije neka puka ovo-svjetovna stvar) dođe do vidljivosti. Time umjetnički prikaz nije treće-razredan, nije čak ni drugo-razredan, jer bez njega nema pristupa onome ontološki prvo-razrednom.

mimesis? (ulomak iz Hans-Georg Gadamer, Ogledi o filozofiji umjetnosti)

U mimesis se ne radi ponajprije o oponašanju nego o prepoznavanju. Čak i mimičar odabire koji aspekt onog oponašanog će (pre)naglasiti, i time postići upravo prepoznatljivost. Ono što se prepoznaje uvijek je neki red – kaos je ono nerazlučeno i stoga neprepoznatljivo.