Platon i pitagorejci na Jadranu? (uz članke M. Kukoča i J. Jeličić Radonić)

Do razdoblja opće pismenosti najčitanija knjiga našega naroda, kojega naziva slovinskim, (h)rvatskim ili iliričkim imenom, bila je Razgovor ugodni naroda slovinskoga Andrije Kačića Miošića iz 1756. Najranija godina s početka naše povijesti koja se u njoj spominje bila je ova: Na 3522. po stvorenju svita Farani Dalmatini naseliše otok Vis. Danas ne samo da „stvorenje […]

je li Platon neprijatelj ‘otvorena društva’? (ulomak iz članka Mislava Kukoča)

Totalitarni klasni karakter Platonova koncepta pravednosti Popper insinuira sljedećom krivotvorinom koju naglašava kurzivom: Država je pravedna ako vladari vladaju, radnici rade, a robovi robuju Popperova kritika Platonova tobožnjeg totalitarizma sadrži više pogrešaka. Osim navedenih netočnosti kojima Popper iskrivljuje dobro poznatu trodiobu Platonove idealne države – u kojoj postoje samo tri staleža: vladari, čuvari i radnici, […]