Bolesti narodâ? Milan pl. Šufflay

Bolesti narodâ? Milan pl. Šufflay Često se je već puta pokušala učiniti prispodoba između naroda i organizma, izmedju jedne socialne složene skupine i pojedinačkoga života. Upozorilo se je, da kod naroda baš kao što i kod pojedinaca oštećenje ili izginuće jednog organa, jedne česti, djeluje na cjelinu i obratno, razvoj jedne česti dobro djeluje i […]