bivstveno nebiće: drugo od bića? (ulomak iz Platon, Sofist i D. Barbarić, Grčka filozofija)

“Borba protiv svemoćne sofističke obmane – a upravo je to za Platona jedno od presudnih određenja filozofije – moguća je samo tada kad se uvidi da su laž, obmana i privid jedna u sebi pozitivna moć. Bivstveno nebiće ontologijski je uvjet mogućnosti toga.

Kao nebiće koje jest u dijalogu se pokazala narav drugoga, različitoga, odnosno razlika sama.”

ludilo. odsutnost. (ulomci iz Stanko Andrić, Enciklopedija ništavila)

LUDILO. Oni najzanimljiviji među ljudima koje poznajem odreda su ili bar jednom pretrpjeli nervni slom, ili pate od teških melankoličnih depresija, ili su već definitivno izgubljeni za čovječanstvo. Zajedničko nam je da o ludilu razmišljamo s dubokim simpatijama. Nijedno biće na svijetu ne budi u nama tako nježne osjećaje kao naš psihijatar, to utjelovljenje blagosti, […]