politički analitičar Aristotel iz Stagire o ulasku Republike Hrvatske u EU?

Povodom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji, redakcija Zareza je zamolila Aristotela, sina Nikomahova, Stagiranina, filosofa i znanstvenika umrloga u Ateni prije 2335 godina, za kraći komentar.

Ogled o blaženstvu, Zarez, #362, 4. srpnja 2013.: http://www.zarez.hr/clanci/ogled-o-blazenstvu