mistika i metafizika? (ulomak iz William Johnston, Mistična teologija)

Kaže Wittgenstein u Tractatusu: ”Nije mistično to kako je svijet, nego to da on jest.” Za razliku od razlučivosti onoga ”što jest” ili toga ”kako jest”, izgleda da je to ”da jest” na neki način jedno te isto u svemu što uopće jest, i utoliko pravi predmet mistike kao sjedinjavanja.