ima li još (europske) muzike? (uz muziku Peterisa Vasksa)

„Ne kvari muziku!“, drevni je povik Damona iz Atene, a ponovio ga je ovdje u naše doba Ljubo Stipišić Delmata: jer će s muzičkim novotarijama, miješanjem svega sa svačim, u duše slušatelja ući snažan dojam da se i međusobnom ophođenju ljudi može uvoditi svakakve novotarije kakve kome u kojem trenutku pašu, i da naši životi […]