priroda kao slika? (uz M. Cipra, Metamorfoze metafizike)

(dvadesetprvi zapis u nizu: čitanje M. Cipra, Metamorfoze metafizike) Bog je teza i sinteza istodobno. Priroda je antiteza. … Ona treba biti Bogu potpuno identična, to jest kroz suprotstavljanje. Ona mu mora potpuno odgovarati, samo na obrnuti način. Ona je slika slikara o samome sebi. (Novalis, Filozofski fragmenti, Zagreb 2007., str. 14.) Cipra u svojoj […]

Platon i metempsihoza? (ulomci Platon, Menon i Fedon, i Herbert S. Long, Plato’s Doctrine of Metempsychosis and Its Source)

Po svemu sudeći, Platon je nauk o metempsihozi (da ista duša može nakon smrti tijela oživljavati nekog drugo tijelo, sve dok se ne oslobodi utjelovljavanja) preuzeo od pitagorejaca iz “Velike Grčke” (Sicilija).

zlatni rez? (ulomak iz Scott Olsen, The Golden Section. Nature’s Greatest Secret)

Mada o tome ne postoji suglasnost interpreta, čini se da “Platonova crta” koja dijeli stvarnost i spoznaju na odjeljke treba biti podijeljena po zlatnom rezu. Pa u vezi s tim, a povodom natjecanja iz filosofije koje uključuje Platonovu crtu kao literaturu, jedan uvodni tekstić o zlatnom rezu.

pitagorejci: vegetarijanstvo?

[K]aže da se [Pitagora] u tolikoj mjeri čistio i izbjegavao sve što je u vezi s ubojstvima da ne samo da nije jeo životinjsko meso nego da se nikada nije niti približavao kuharima i lovcima.(Porfirije, prema Diels, Predsokratovci) … i Pitagora takvu askezu propovijeda te naređuje da se ne jedu životinje.(Strabon, prema Diels, Predsokratovci) Pitagora je provodio […]

mimesis? (ulomak iz Hans-Georg Gadamer, Ogledi o filozofiji umjetnosti)

U mimesis se ne radi ponajprije o oponašanju nego o prepoznavanju. Čak i mimičar odabire koji aspekt onog oponašanog će (pre)naglasiti, i time postići upravo prepoznatljivost. Ono što se prepoznaje uvijek je neki red – kaos je ono nerazlučeno i stoga neprepoznatljivo.