zlatni rez? (ulomak iz Scott Olsen, The Golden Section. Nature’s Greatest Secret)

Mada o tome ne postoji suglasnost interpreta, čini se da “Platonova crta” koja dijeli stvarnost i spoznaju na odjeljke treba biti podijeljena po zlatnom rezu. Pa u vezi s tim, a povodom natjecanja iz filosofije koje uključuje Platonovu crtu kao literaturu, jedan uvodni tekstić o zlatnom rezu.

mimesis? (ulomak iz Hans-Georg Gadamer, Ogledi o filozofiji umjetnosti)

U mimesis se ne radi ponajprije o oponašanju nego o prepoznavanju. Čak i mimičar odabire koji aspekt onog oponašanog će (pre)naglasiti, i time postići upravo prepoznatljivost. Ono što se prepoznaje uvijek je neki red – kaos je ono nerazlučeno i stoga neprepoznatljivo.