vaga i tijek? (Martin Heidegger, Iz iskustva mišljenja)

Vaga i tijek Staza i rijek U jednom se hodu slažu Idi i kupi Grešku i upit Duž puta tvog kad se kažu ————————   Kad jutarnje svjetlo mirno preko brda raste…   Pomračenje svijeta nikad ne doseže svjetlost bitka. Mi dolazimo za bogove prekasno a prerano za bitak. Njegova započeta pjesan jest čovjek. Ići […]