teosofija? (ulomci iz E. Fink, Uvod u filozofiju i R. Steiner, Teozofija)

Kako filo­zofija uopće može početi? Ako je istinito … da filozofija ne može početi neposredno, budući da nema prethodno danog predmeta i prethodno dane metode, da nastaje iz čuđenja, iz čuđenja nad onim samorazumljivim, tada je prvi korak filozofiranja karakteristika predfilozofskog spoznajnog i životnog stava. U karakteriziranju te predfilozofske naivnosti filozofiranje se od toga odmiče i […]

kako nastaje dvoje? (ulomci Platona, B. Hamvasa, R. Steinera, G. Vlastosa i Ž. Markovića)

Naravno, može nas začuditi (začudimo se, začudimo se! 🙂 ) da Sokrata/Platona čudi nešto tako jednostavno kao što je 1 +1 = 2. Netko će pomisliti ”eh, ti filosofi su baš poput žena, stalno vide probleme tamo gdje ih nema”. Ali radi se o čudu organskog spajanja i razdvajanja. Kad dvoje u ljubavi postanu jedno (”budite jedno tijelo” kažu u Crkvi, a Platonov mit iz Symposija je dovoljno poznat), zar ta jednačba ne postaje neka čudna 1 + 1 = 1? I ako se iz tog zbiranja dvoje u jedno rodi novi život, nije li tad na neki način valjano i 1 + 1 = 3? Prije svog glasovitog ”bijega/okreta u pojmove” mladi (tada još heraklitovac) Platon bio je pogođen začudnošću organskog bivanja.