Kripke: kako imena označuju svoje nosioce? (ulomci A. Ahmeda, N. Miščevića i S. Kripkea)

I Platon u “Kratilu” uviđa to da riječi primamo u sklopu neke jezične predaje, i također razmatra neke atenske ”Hrvoje”, drevne jezične ”zakonodavce, postavljače imena”. No, za razliku od Mišćevića, on pokušava pronaći neku motivaciju kod Hrvoja, naime razlog da je odabrao baš ovo ime za ovu stvar. Tako bismo i mi mogli naslutiti vezu između riječi ”voda” i ”voditi”, pa razumjeti da se ta riječ valjda najprije odnosila na tekućice, koje ”vode”, a ne na stajaćice.

pojedinačna bit? (ulomak iz Saul Kripke, Imenovanje i nužnost)

Ovdje bih htio napomenuti da, prema mojemu mišljenju, … razmatranja … o tome ima li neki predmet bitna svojstva mogu biti ispravna samo ako uvidimo razliku između apriornosti i nužnosti. Bit bi se lako mogla otkriti empirijski. … Bi li recimo Kraljica – bi li sama ta žena – mogla biti rođena od drugih roditelja […]