pitagorejci: vegetarijanstvo?

[K]aže da se [Pitagora] u tolikoj mjeri čistio i izbjegavao sve što je u vezi s ubojstvima da ne samo da nije jeo životinjsko meso nego da se nikada nije niti približavao kuharima i lovcima.(Porfirije, prema Diels, Predsokratovci) … i Pitagora takvu askezu propovijeda te naređuje da se ne jedu životinje.(Strabon, prema Diels, Predsokratovci) Pitagora je provodio […]