Kant: je li moguće podudaranje vrline i sreće? (ulomak iz Eckart Förster, Die 25 Jahre der Philosophie)

Samo čovjek može realizirati moralni zakon u svijetu čiji je ujedno dio. Ali kao čovjek ipak imam dva najviša cilja. Najviša svrha koju sebi kao prirodnom biću neizbježno postavljam jest optimalno zadovoljenje svojih potreba, tj. vlastita sreća. Moja najviša svrha kao umnog bića jest realiziranje moralnih zakona. Ako je najviše dobro realno moguće, tada sreća […]

Platon i metempsihoza? (ulomci Platon, Menon i Fedon, i Herbert S. Long, Plato’s Doctrine of Metempsychosis and Its Source)

Po svemu sudeći, Platon je nauk o metempsihozi (da ista duša može nakon smrti tijela oživljavati nekog drugo tijelo, sve dok se ne oslobodi utjelovljavanja) preuzeo od pitagorejaca iz “Velike Grčke” (Sicilija).

(ne)mogućnost sinteze? (ulomak iz Peter Sloterdijk, Kopernikanska mobilizacija i ptolomejsko razoružanje)

Ne samo što već čitavo stoljeće u akademskoj filosofiji dominira tendencija ka analizi, razlaganju, seciranju, nego su u igri i pojmovi poput destrukcija, dekonstrukcija, čak i ”filosofiranje čekićem”. Druga strana medalje – konstrukcija, sinteza, spajanje – izbjegava se u širokom luku (često uz karakterističnu frazu ”nakon sloma Hegelove filosofije/klasičnog njemačkog idealizma…”, kao posljednjeg grandioznog sintetičkog pokušaja). Stoga taj od akademskih filosofa uglavnom napušteni prostor kojeg tvori ona nesavladiva čovjekova potreba za cjelovitošću popunjavaju raznoliki svjetonazori. Hrabriji i originalniji među sastavljačima vlastitih svjetonazora su ono što Sloterdijk naziva ”neo-sintetičkim autorima” – samouki filosofi koji najčešće vjeruju da su baš oni na pragu Nove sinteze, smatrajući manjak strasti za sintezom među filosofima profesionalcima tek nemoćnom jalovošću, a nipošto ”sumnjom koja zna svoj zanat” kako ovdje kaže Sloterdijk. Takvi manje ili više organski srasli pokušaji redovito nailaze na prijezir akademskih filosofa – no, dakako, ne samo da je taj prijezir najčešće obostran, nego se akademski filosofi ne mogu baš pohvaliti niti nekim osobitim poštovanjem njihovog rada od strane ostatka akademske zajednice. Uz to, takav je prijezir i nepošten – jer upravo povlačenje filosofa profesionalaca s trga, iz svakodnevne ludnice u ograđenu sigurnost akademija, sveučilišta, stručnih simpozija i časopisa ne ostavlja ne-stručnjacima druge mogućnosti nego da sami sintetiziraju, organiziraju svoje fragmentirano znanje. To što pritom ponekad u izolaciji samoukosti evoluira i poneki čudnovati kljunaš, ipak dobrim dijelom leži i na njima.

Beskonačno istraživanje nije naprosto nagon za spoznajom novoga, nego nagon samog istraživača za samoodržanjem. I to za samoodržanjem toga istraživača upravo onakvoga kakav već jest – paradoksalno, smisao beskonačnog istraživanja je upravo izbjegavanje susretanja s nečim doista novim, time da se istraživač stalno održava u zaposlenosti takve ”loše beskonačnosti”. Za znanstvenika to znači uvijek raditi tek jedan sljedeći korak omogućen i osiguran prethodnim koracima, za filosofa to može značiti bijeg od zbiljskoga u beskraju mogućega (a samu zbilju/istinu se onda još često prokaže i nečim religijskim, mističnim ili čak totalitarnim). Takav ”beskonačni istraživač” uporno iz čuđenja bježi u svođenje svega začudnoga na ono što je već od ranije poznato (”to je zapravo samo…”) – tek samoizabrana ”smrt” takvoga istraživača znači povratak u istinsko čuđenje i otvaranje za samopokazivanje onoga što jest.