Gödelov dokaz

Od (gotovo drevnog) pojavka ideje aksiomatskih („formalnih“) sustava – sustava dokazivanja koji kreću od jednostavnih i očitih tvrdnji te unaprijed definiranim pravilima izvode složenije tvrdnje – postojala je prešutna pretpostavka među matematičarima koja glasi „dokazivo je sinonim za istinito“. Ako možemo unutar nekog opće-prihvaćenog sustava dokazati primjerice Pitagorin poučak (a možemo), onda je on istinit. […]

tradicija filosofije kao znanosti? (ulomak iz Srećko Kovač, Logičko-filozofijski ogledi)

Kovač se za svoju tezu ”filosofija jest znanost” s velikim pravom poziva na dugu tradiciju najvećih mislioca (uz ove, lako bi se našli navodi i npr. Hegela ili Husserla koji bi svjedočili o istom tom zahtjevu da filosofija bude znanost). No, možda je ipak upitno ukoliko je primjereno prevesti grčko episteme naprosto kao ”znanost” u onom smislu u kojem danas razumijemo tu riječ. Možda bi ipak (a osobito kod Platona) riječ ”znanje” bila prikladnija. To bi, dakako, podrazumijevalo da znanost ne mora biti jedini niti prvenstveni vid znanja.