slavlje? (ulomak iz Rüdiger Bubner, Estetsko iskustvo)

Slavlja predstavljaju izvanredne trenutke u našem životu u kojima sam život, estetski preoblikovan, stupa pred nas. U vezi s procesom preobrazbe svakodnevnih životnih zbilja u estetski rasterećene i obogaćene oblike prikazivanja postoje dva klasična tumačenja, čiji su motivi uz određene modifikacije sačuvani do današnjeg dana. … U prvom se od navedenih shvaćanja slavlje tumači teološki. […]