deva, lav, dijete – Zarathuštra, Buddha, Isus? (uz govor O tri preobrazbe iz F. Nietzsche, Tako je govorio Zaratustra)

Jedna od najpoznatijih (i ne samo zato što je na početku knjige) usporedbi Nietzscheovog Zaratustre jest ona o tri preobrazbe duha: iz običnog čovjeka u devu, iz deve u lava, iz lava u dijete. Osnovno je značenje prilično jasno. Deva naznačuje one koje Nietzsche naziva „višim ljudima“, koji na sebe preuzimaju teret prosvjećivanja, ne samo […]

Zaratustrin silazak? (ulomci Friedricha Nietzschea i interpreta)

Kad je Zaratustri bilo trideset godina, napustio je svoj zavičaj i jezero svojega zavičaja i otišao u gorje. Tamo je uživao svoj duh i svoju samotnost i to mu deset godina nije dosadilo. No naposljetku mu se srce preobrazilo – i ustao je jednog jutra s jutarnjim rumenilom, stupio pred Sunce i ovako mu govorio: […]

o tri preobrazbe (ulomak iz F. Nietzsche, Tako je govorio Zaratustra)

Pokazat ću vam tri preobrazbe duha: kako duh postaje devom, deva lavom i najposlije lav djetetom. Mnogo toga teškog postoji za duh, snažni duh, koji je voljan da nosi, kojem pripada strahopoštovanje: njegova snaga zahtjeva ono što je teško i najteže. Što je teško? – tako pita duh koji je voljan da nosi, tako pada […]

zadnji čovjek? (ulomak iz Friedrich Nietzsche, Tako je govorio Zaratustra)

Svijest o vlastitoj ne-mudrosti preduvjet je nastojanju za njom, koje se naziva philo-sophia. Nietzscheov uvid je da smo sve bliže vremenu u kojem će bilo kakva mudrost biti toliko daleko od nas da će ta svijest o vlastitoj ne-mudrosti ostavljati čovjeka ravnodušnim i neće mu više poticati želju da bude nešto više nego što već jest. Zadnja slamka za koju se njegov Zaratustra hvata jest to što smo, mada ono više nije duhovno sebe-uzdizanje, još zadržali neki ponos na svoje obrazovanje.