telepatija? (ulomak iz Rupert Sheldrake, Telepathy in Connection with Telephone Calls, Text Messages and Emails)

Mnogi ljudi imaju iskustva koja im izgledaju kao telepatska. Čini se da je osobito čest slučaj da neposredno prije nego nas netko nazove na telefon pomislimo na tu osobu. Dežurni skeptik, i izvan nas i u nama, ima spremno objašnjenje: selektivno pamćenje i nepoznavanje teorije vjerojatnosti. Pravi odgovor na tu dvojbu daje empirijska znanost. Istraživanja Ruperta Sheldrakea (koja su dovoljno jednostavna da ih sami možete ponoviti) daju jednoznačan rezultat.