Pavao i Origen: tijelo, duša i duh? (ulomak iz Henri de Lubac, Theology in History)

Razlika između moralnog života i pravog duhovnog života često se tijekom kršćanske predaje predstavljala u vidu hijerarhije. Zasnovana na trodijelnoj antropologiji, prepoznatljiva je kroz raznolikost vokabulara i vrlo različite kulturne miljee. Tu trodijelnost očito ne valja razumjeti kao da bi podrazumijevala tri supstancije, ili čak tri „moći“ [faculties] u čovjeku: prije se luči trostruka oblast […]

kvantna fizika i odnos uma i tijela? (ulomak iz Paavo Pylkkänen, Is there Room in Quantum Ontology for a Genuine Causal Role for Consciousness?)

Kako bi Bohmova interpretacija kvantne teorije mogla biti relevantna za odnos uma i tijela te posebno za uzročni status svijesti? Ta teorija postulira da elektron jest čestica, uvijek popraćena jednim novim tipom polja koje upravlja njegovim ponašanjem – otud naziv „teorija pilotskog vala“ [„pilot wave theory“] koja se ponekad koristi. Jack Sarfatti je bohmovski elektron […]

Platonova gimnastika? (ulomak iz Marko Tokić, Platonova gimnastika)

Naletjeh na zadnji broj  časopisa Metodički ogledi (prosinac 2012.), a u njemu naslov Platonova gimnastika. Autor je Marko Tokić, i svakako preporučujem čitanje cijeloga članka.

Čini se neobičnim to da naša zapadnjačka duhovna tradicija, navodni ”platonizam za puk” (Nietzche), nije razvila neke  vidove kultiviranja tijela nalik gore navedenima.  Ne znam je bilo takvog vježbanja u pred-kršćanskim helenističkim školama mudrosti: je li prevladao ”orfički stav” o tijelu kao tamnici za dušu,  ili ovaj o prijateljstvu duše spram tijela? Uglavnom, tek nakon ”smrti Boga” na Zapadu imamo maniju tjelesnog vježbanja – naravno, radi lijepog izgleda i radi sportskog natjecanja, a bez i najmanje primisli na ”poniranje u vlastitu nutrinu”. U međuvremenu su nam s Istoka stigla različita duhovnjačka tjelesna vježbanja kojima vjerojatno jest cilj nešto kao ”prijateljstvo s kosmosom”, pa, začudo, učimo tek od njih nešto nalik ovim razmišljanjima s početaka  Zapada. Možda vrijedi reći i da su zapadnjački duhovnjaci s početka 20. stoljeća (ukoliko ih nije neprimjereno spominjati) razvili neka vježbanja koja, barem na prvi pogled, izgledaju kao da su na tom Platonovom tragu (Steiner euritmiju, Gurdjieff ”svete plesove”).

tri svijeta i tri duboke tajne? (ulomak iz Roger Penrose, The Road to Reality)

Matematičko postojanje se razlikuje ne samo od tjelesnog [physical] postojanja, nego i od postojanja koje pripisujemo svojim duševnim [mental] zamjedbama. Pa ipak postoji duboka i tajanstvena povezanost sa svakim od druga dva vida postojanja: tjelesnim i duševnim. Na slici sam shematski naznačio sva ta tri vida postojanja – tjelesni, duševni, i platonički matematski – kao […]

anatomija je sudbina? (ulomci Stanleya Kelemana)

Život stvara oblike. Ti su oblici dio organizirajućeg procesa koji utjelovljuje emocije, misli i iskustva u strukturu. … Oblici pokazuju proces protoplazmatske povijesti koji nadilazi osobni ljudski oblik – … oblik osobe će se mijenjati zbog unutarnjih i vanjskih iskustava rođenja, rasta, diferencijacije, odnosa, parenja, reprodukcije, rada, rješavanja problema i smrti. Tijekom čitavog tog procesa […]

trbušasti, mišićavi, živčani? (ulomak iz Aldous Huxley, The Human Situation)

Ogromne umne i psihološke razlike koje opažamo među ljudima koreliraju, prije svega, s razlikama u strukturi živčanog sustava. … Drugi genetski korelat karakternih i temperamentskih razlika jest razlika u sposobnosti pojedinaca da proizvede različite enzime koji kontroliraju metabolizam i djelovanje živaca. Treći korelat je vjerojatno dotok krvi, koji je također od velike važnosti i koji […]