Dvije istine, Klara Župić

Danas postoje dvije istine: jedna koju je izgradila znanost, druga koju čuva religija. Jedna i druga su u opreci, u neprijateljstvu, i jedna drugu ne priznaje. Kad bi se tu radilo samo o mišljenjima oko irelevantnih, malovažnih stvari, tad bi se preko te činjenice možda moglo preći tako, da se rekne: „Svakome je slobodno misliti […]

2 ili 1, dvojba ili zajedništvo? (uz M. Cipra, Metamorfoze metafizike)

(šesti zapis u nizu: čitanje M. Cipra, Metamorfoze metafizike) Mada je predmet Metamorfoza metafizike „grčka filosofija do Aristotela“, svijest o vlastitom povijesnom položaju navodi Marijana Cipru da započne onim što „poznaje svaki početnik filosofije“, a što je počelo, po mnogima i početak, filosofije našega razdoblja, novog vijeka. Descartes, znamo, započinje radikalnom dvojbom: što ako je […]

transcendentalije?

Pojam transcendentalija pripada srednjovjekovnoj “kršćanskoj” filosofiji, ali budući da je moj put u filosofiju išao nekim drugim stazama, započinjem onim što je meni bio prvi susret s njima. Metafizički osnovni postav je unutarsvjetski i četverostruk: pita se za biće kao takovo, za cjelokupni sklop bića, za najviše biće i za neprikrivenost bića. Otkuda dolazi ova […]

mistika i metafizika? (ulomak iz William Johnston, Mistična teologija)

Kaže Wittgenstein u Tractatusu: ”Nije mistično to kako je svijet, nego to da on jest.” Za razliku od razlučivosti onoga ”što jest” ili toga ”kako jest”, izgleda da je to ”da jest” na neki način jedno te isto u svemu što uopće jest, i utoliko pravi predmet mistike kao sjedinjavanja.

Bog kaže: ja jesam? (ulomak iz Étienne Gilson, Uvod u kršćansku filozofiju)

Gilson s kršćanske pozicije posve jasno kazuje da, kad se radi o Objavi u svetoj Knjizi, nije stvar ni u kakvom razlogu za vjerovanje, nego o odluci, činu vjere, volji da se vjeruje, o jednom vjerujem-jer-vjerujem. Razlozi dolaze potom, i mogu “obogatiti” ono što se već prihvatilo kao Riječ Božja.