entropija?

Drugi zakon termodinamike iskazan matematički uključuje fizikalnu veličinu nazvanu entropija. Njen smisao često izaziva nedoumice, osobito uslijed dvojbenog povezivanja sa svakodnevnim pojmom ”nereda”. One su pojačane nakon što je na začetcima matematički stroge teorije informacije (1948.), uočeno da jedna formula ima točno jednak matematički oblik kao fizikalna formula za entropiju. Najveću mi je brigu zadavao naziv […]

vjerojatnost i razlika između prošlosti i budućnosti? (ulomak iz Carl Friedrich von Weizsäcker, Jedinstvo prirode)

U praktičnom životu najvažnija razlika prošlosti od budućnosti je u tome da se ono što je prošlo nepromjenjivo dogodilo, a da je, tome nasuprot, ono buduće još neodređeno, na što se može utjecati našom voljom i htjenjem. Razlika ostaje i za pukog promatrača jer on načelno može dobro poznavati prošlost, ali ne i budućnost. U […]