što je bivstvo? (uz M. Cipra, Metamorfoze metafizike)

(dvanaesti zapis u nizu: čitanje M. Cipra, Metamorfoze metafizike) Sumnjanje pak u egzistenciju istine sa filozofijskog je stajališta protusmisleno (apsurdno), jer svaki akt filozofiranja neminovno pretpostavlja već prethodno nužno prihvaćeno uvjerenje da istina jest. Ono nepoznato nije nikad njeno bivstvovanje [existentia], nego njeno bivstvo, ne da li istina jest, nego što je ona – što je bivstvo istine ili što je istinsko bivstvo? – tis  he ousia […]

ideja dobra? (ulomak iz Damir Barbarić, Ideja dobra)

Uvid u ideju dobra nije nikakav uvid koji bi pogađao neki predmet u ovome svijetu. Unatoč tomu ostaje taj uvid u odnosu na ovaj svijet. Jer onome tko ga ima podaruje on sposobnost da se pravo postavi spram tog svijeta i spram sebe. (W. Wieland) … Ne radi se uopće o onom etičkom ili moralskom, […]