Platon, Aristotel i limes? (ulomak iz Željko Marković, Matematika u Platona i Aristotela)

Kako se Platonove ideje u svojoj “odvojenosti” odnose spram dvaju počela peras/apeiron može nam približiti pojam matematičkog limesa: proces beskonačnog približavanja nikad ne doseže konac/granicu/ideju.

Oglasi