duševne moći? (ulomak iz Ivan Vuković, Platon i Kant: saveti za dobar život)

Povodom smrti filosofa Ivana Vukovića objavljen je ovaj lijep ulomak iz njegove knjige, o pitanju jedinstva odnosno trostrukosti duše kod Platona.

Oglasi